Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Dit is uiteraard n.v.t. als u een mindfulnesstraining bij mij volgt.

Het dossier bestaat uit:

 • Naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Uw beroep
 • Gegevens van huisarts of andere hulpverlener
 • Intake verslag met hierin alle voor de behandeling relevante gegevens
 • Behandelovereenkomst
 • Verslagen van uw persoonlijk proces

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens haal ik uit uw dossier.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling / data v/d training
 • Omschrijving van de behandeling, bv psychosociale therapie (n.v.t. bij training)
 • De kosten van de behandeling / kosten van de training

U mag verwachten dat ik zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omga. Als uw trainer / behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in uw dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.  De intakeformulieren van een mindfulnesstraining worden max. 6 maanden na voltooiing van de training verwijderd.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden om andere behandelaren/zorgverleners te informeren. Dit kan bv als uw therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Uw gegevens kunnen wel geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Via mijn website worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Carien Olbers | VMBN categorie 1: 20171068 | Slingenberg 30, 7944 AN Meppel | T: 06 19 00 70 43 | E: info@ademtij.nl | I: www.ademtij.nl BANK: NL66 ASNB 0707 1340 48 | BTW: NL 112868277B02 | KVK: 66686725 | ABG-code bedrijf: 90064665 | AGB-code persoonlijk: 90/105387 | RBCZ licentie: 180573R