Skip to main content

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Je mag verwachten dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten, en daarbij de zorgvuldigheid in acht neem die van een trainer/therapeut kan worden verwacht. Als je  behandelaar ben ik niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door jou.

Afzeggen van therapie/persoonlijke begeleiding
Het kan gebeuren dat je af moet zeggen voor je persoonlijke therapie of begeleidingssessie. Dit kan tot 24 uur voor jouw afspraak. Afzeggingen hierna worden in rekening gebracht.

Afzeggen van deelname aan een workshop of training
Twee weken voor aanvang van de training of workshop dient de factuur betaald te zijn. Bij annulering tot een week voor aanvang wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan een week voor aanvang is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Na aanvang van de training is in principe geen restitutie meer mogelijk.

Klachten
Wanneer je klachten hebt over de behandeling/training en we komen er samen niet uit, dan is er voor de individuele begeleiding een klachtenregeling waar je gebruik van kunt maken. Via de NFG voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), zie hiervoor het NFG_klachtenreglement.

Betreft het een klacht over de mindfulness based stress reductie training dan verwijs ik je graag naar de VMBN_klachtenregeling.

Overmacht
In geval van ziekte, tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van mij streef ik ernaar vervanging te regelen door een derde. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling met collega’s in de buurt.

Toestemming
Als je behandelaar leg ik je persoonsgegevens vast en gebruik ik deze om goede zorg te kunnen verlenen. Voor verdere uitleg verwijs ik je naar mijn privacy verklaring.