Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
U mag verwachten dat ik mijn werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten, en daarbij de zorgvuldigheid in acht neem die van een trainer/therapeut kan worden verwacht. Als uw behandelaar ben ik niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door u.

Afzeggen van therapie/persoonlijke begeleiding
Het kan gebeuren dat u af moet zeggen voor uw persoonlijke therapie of begeleidingssessie. Dit kan tot 24 uur voor uw afspraak. Afzeggingen hierna worden in rekening gebracht.

Afzeggen van deelname aan een (mindfulness)training
Twee weken voor aanvang van een (mindfulness)training dient de factuur betaald te zijn. Bij annulering tot een week voor aanvang van de training wordt 50,- in rekening gebracht. Bij annulering korter dan een week voor aanvang is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Na aanvang van de training is in principe geen restitutie meer mogelijk.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de behandeling/training en we komen er samen niet uit, dan is er voor de individuele begeleiding een klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken. Via ZZP-Nederland voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Betreft het een klacht over een mindfulnesstraining dan kunt u terecht bij de VMBN Vereniging Mindfulness-Based trainers Nederland waar ik als categorie 1 trainer mee verbonden ben.

Overmacht
In geval van ziekte, tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van mij zal er worden gestreefd naar vervanging door een derde. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling.

Toestemming
Als uw behandelaar leg ik uw persoonsgegevens vast en gebruik ik deze om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Voor verdere uitleg verwijs ik u naar mijn privacy verklaring.

Carien Olbers | VMBN categorie 1: 20171068 | Slingenberg 30, 7944 AN Meppel | T: 06 19 00 70 43 | E: info@ademtij.nl | I: www.ademtij.nl BANK: NL66 ASNB 0707 1340 48| BTW: NL 112868277B02 | KVK: 66686725 – SBI 85599/86913|