Skip to main content

Privacyverklaring

Als mindfulnesstrainer houd ik je schriftelijke aanmelding in mijn dossier totdat de training is afgerond.

Als behandelend psychosociaal therapeut ben ik verplicht cliëntgegevens in een beveiligd dossier te bewaren. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dit is uiteraard n.v.t. als je een mindfulnesstraining bij mij volgt, zie hierboven.

Het dossier bestaat uit:

 • Naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Beroep
 • Gegevens van huisarts of andere hulpverlener
 • Intakeverslag met hierin alle voor de behandeling relevante gegevens
 • Behandelovereenkomst
 • Korte verslagen van het persoonlijke proces

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling / data v/d training
 • Omschrijving van de behandeling, bv psychosociale therapie (n.v.t. bij training)
 • De kosten van de behandeling / kosten van de training

Je mag verwachten dat ik zorgvuldig met jouw persoonlijke en medische gegevens omga. Als jouw trainer/ behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in jouw dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.  De intakeformulieren van een mindfulnesstraining worden max. 6 maanden na voltooiing van de training verwijderd.

Alleen met jouw expliciete toestemming kunnen gegevens uit het dossier gebruikt worden om andere behandelaren/ zorgverleners te informeren. Dit kan bv als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. De gegevens kunnen wel geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit heeft geen gevolgen voor de behandeling. Via mijn website worden geen bezoekgegevens bijgehouden.